การพัฒนาการของเทคโนโลยีของเกม
การพัฒนาการของเทคโนโลยีระบบประมวลผล
การพัฒนาการของเทคโนโลยีการแสดงภาพ และการสร้างภาพ การพัฒนาการของเทคโนโลยีชนิดของการบันทึกแผ่นเกม
               
             
 
ระบบประมวลผล CPU   ระบบประมวลผล   การแสดงภาพของเครื่องเกม
  ชนิดของการบันทึกเกม  
                       
256 bit     256 bit                
                       
128 bit     128 bit                
                  DVD-Rom    
64 bit     64 bit           Disc-Optic    
                  GD-Rom    
32 bit     32 bit     Polygon     CD-Rom    
            Vector          
16 bit     16 bit                
                       
8 bit     8 bit           Rom    
                       
4 bit                               ค.ศ   4 bit                               ค.ศ   BitMap                               ค.ศ   Cartridge                               ค.ศ  
  1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005     1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005     1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005     1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005  
  รูปกราฟแสดงแนวโน้มพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับเกมในบ้าน (Game Console)     รูปกราฟแสดงแนวโน้มการส่งผ่านข้อมูลที่พัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับเกมในบ้าน (Game Console)     รูปกราฟแสดงแนวโน้มเทคโนโลยีของการแสดงภาพที่พัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับเกมในบ้าน (Game Console)   รูปกราฟแสดงแนวโน้มเทคโนโลยีของการแสดงภาพที่พัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับเกมในบ้าน (Game Console)
                                                                          **(Polygon เริ่มมี Motion Capture ด้วย)