ประวัติการพัฒนาของเครื่องเล่นเกม
 
 
                                                     
1972  
   
   
   
1973  
   
   
1974  
   
   
   
   
   
1975  
   
   
   
1976  
   
   
   
   
1978-79  
   
   
1982-83  
   
1983-84  
   
1985  
   
1986  
   
1987  
   
   
1988  
   
1989  
   
   
1990  
   
1991  
   
   
1992  
   
1993  
   
   
1994  
   
   
1995  
   
   
1996  
   
   
1997  
   
   
1998  
   
   
1999  
   
   
   
2000  
   
   
   
2001  
   
   
   
   
      เครื่องเกมมือถือ       เกมขนาดเล็กพกพา         เครื่องเกมสำหรับโทรทัศน์             เครื่องเกมตู้