ไฟจราจร ไฟจราจร
วฐา มินเสน

ห้องพัก:

STB203

โทรศัพท์:
+66-86-921-2118
Email:

wathaminsan@hotmail.com (Mail สำหรับนักศึกษา)
wathaminsan@gmail.com

QR-Code:


View Larger Map

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ. ห้วยแก้ว ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: +66-053-94-3381
โทรสาร: +66-053-94-3446

  Icon Twitter
Icon Picasa
ติดต่ออาจารย์ วฐา ผ่านช่องทางอื่น --->

เป็นเพื่อนร่วมวิ่งกับอาจารย์ วฐา มินเสน ด้วย Endomondo

 

 

 

 

Free Counters from SimpleCount.com

Supported by:
Gtrafficplus and Gendit
Gendit
news download timetable profile web board วฐา มินเสน สนับสนุนงานวิจัย เกี่ยวกับ ระบบสํญญาณไฟจราจร