ไฟจราจร ไฟจราจร
  Icon Twitter
Icon Picasa
ติดต่ออาจารย์ วฐา ผ่านช่องทางอื่น --->

กระบวนวิชาที่สอน ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เทอม 1/2553

2/2553

208263 ELEMENTARY STATISTICS Sec 002 STB 206


208272 ELEM STAT FOR SOC SC II Sec .... STB ....


208470 SELECTED TOPICS STAT Sec 001 STB 204
  —Subject is simulation with Arena program.

 

ย้อนหลัง
2/2552
1/2553
อื่นๆ
Battle at Kruger

 

Key word: วฐา มินเสน, watha minsan, wathaminsan

Free Counters from SimpleCount.com

Supported by:
Gtrafficplus and Gendit
Gendit
news download timetable profile web board วฐา มินเสน สนับสนุนงานวิจัย เกี่ยวกับ ระบบสํญญาณไฟจราจร