ไฟจราจร ไฟจราจร
Facebook วฐา มินเสน | ติดต่อภาควิชาสถิติ คณะวิทย์ฯ มช.
 

STAT 208383 Industrial Statistics (Click Like)


STAT 208440 Principle of Operations Research (Click Like)

 


STAT 208263 ELEMENTARY STATISTICS (Click Like)

 


STAT 208499 Independent Study (Click Like)

 STAT 1100 Practical Statistics for Scientific Research (Click Like)
นศ. ภาคค่ำ และ เสาร์-อาทิตย์

 

Previos Web-based Interaction

- 2/2552
- 1/2553
- 2/2553

Web and Download

Download:

- สัญญาลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Symbol Table)
- 13 Font Thai สำหรับหนังสือราชการไทย (2.28MB)
- ศัพท์บัญญัติ ไทย - อังกฤษ ฉบับราชบัญฑิตยสถาน(18.89MB)
- โปรแกรมจัดการด้าน การวิจัยการดำเนินงาน (Operations Research) WinQSB(3.72MB)
- โปรแกรมลิขสิทธิ์ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Web:

- TCI ศูนย์อ้างอิงดัชนีวารสารไทย
- TCI รายชื่อวารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
- Impact Factor of International Journa 2009
- อื่นๆ เช่น SCI=Impact Factor
- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
- OR-Net Conference

MISC:

- Battle at Kruger
- Watha's Google Bookmark
- Watha's Directory Download

 

Key word: วฐา มินเสน, watha minsan, wathaminsan

Free Counters from SimpleCount.com

Supported by:
Gtrafficplus and Gendit
Gendit
news download timetable profile web board วฐา มินเสน สนับสนุนงานวิจัย เกี่ยวกับ ระบบสํญญาณไฟจราจร