ไฟจราจร ไฟจราจร
Facebook วฐา มินเสน | ติดต่อภาควิชาสถิติ คณะวิทย์ฯ มช.
 

วีดิทัศน์ภาควิชาสถิติ
 


STAT 208263 ELEMENTARY STATISTICS (Click ถูกใจ)

 


STAT 208384 STAT FOR INDUS MANAGEMENT (Click ถูกใจ)

Previos Web-based Interaction

- 2/2552
- 1/2553
- 2/2553
- 1/2554
- 2/2554
- 1/2555

Web and Download

Download:

การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทางการวิจัยการดำเนินงานในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
- โปรแกรมแก้ปัญหาโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming) บนระบบปฏิบัติการ Android
- โปรแกรมพัสดุคงคลัง(Inventory Model) บนระบบปฏิบัติการ Android
-
โปรแกรมระบบแถวคอย (Queuing System) บนระบบปฏิบัติการ Android  
หมายเหตุ: โปรแกรมมีนามสกุลเป็น .apk ต้องติดตั้งลงบน Smart Phone หรือ Tablet ที่เป็น ระบบปฏิบัติการ Android  

อื่นๆ
- สัญญาลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Symbol Table)

- 13 Font Thai สำหรับหนังสือราชการไทย (2.28MB)
- ศัพท์บัญญัติ ไทย - อังกฤษ ฉบับราชบัญฑิตยสถาน(18.89MB)
- โปรแกรมจัดการด้าน การวิจัยการดำเนินงาน (Operations Research) WinQSB(3.72MB)
- โปรแกรมลิขสิทธิ์ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Web:

- TCI ศูนย์อ้างอิงดัชนีวารสารไทย
- TCI รายชื่อวารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
- Impact Factor of International Journa 2009
- อื่นๆ เช่น SCI=Impact Factor
- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
- OR-Net Conference

MISC:

- Battle at Kruger
- Watha's Google Bookmark
- Watha's Directory Download

 

Key word: วฐา มินเสน, watha minsan, wathaminsan

Free Counters from SimpleCount.com

Supported by:
Gtrafficplus and Gendit
Gendit
news download timetable profile web board วฐา มินเสน สนับสนุนงานวิจัย เกี่ยวกับ ระบบสํญญาณไฟจราจร