ไฟจราจร ไฟจราจร
Facebook วฐา มินเสน | ติดต่อภาควิชาสถิติ คณะวิทย์ฯ มช.

วีดิทัศน์ภาควิชาสถิติ
 

STAT 208345 Statistics quality control (Click like)


STAT 208440 Principle of Operations Research (Click Like)

 


STAT 208425 Time Series Analysis (Click like)


STAT 208383 Industrial statistics (Click like)


STAT 208384 Statistics for industrial management (Click like)


STAT 208263 Elementary statistics (Click like)

 


Previos Web-based Interaction

- 2/2552
- 1/2553
- 2/2553
- 1/2554
- 2/2554
- 1/2555
- 2/2555
- 1/2556
- 2/2556

Web and Download

Download:

การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทางการวิจัยการดำเนินงานในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่พัฒนามาจาก Operations Research CMU Watha Minsan's Team
- โปรแกรมเกม This Ways บนระบบปฏิบัติการ Android (Load จาก Google Play)
- โปรแกรมเกม Shortest Ways บนระบบปฏิบัติการ Android (Load จาก Google Play )
- โปรแกรมเกม Treasure Path บนระบบปฏิบัติการ Android (Load จาก Google Play)
- โปรแกรมแก้ปัญหาโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming) บนระบบปฏิบัติการ Android
- โปรแกรมพัสดุคงคลัง(Inventory Model) บนระบบปฏิบัติการ Android
-
โปรแกรมระบบแถวคอย (Queuing System) บนระบบปฏิบัติการ Android  
หมายเหตุ: โปรแกรมมีนามสกุลเป็น .apk ต้องติดตั้งลงบน Smart Phone หรือ Tablet ที่เป็น ระบบปฏิบัติการ Android

การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปบทเรียนสถิติเบื้องต้น(208263)
การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปบทเรียนสถิติเบื้องต้น(208263) บทที่ 7 และ 8

อื่นๆ
- สัญญาลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Symbol Table)

- 13 Font Thai สำหรับหนังสือราชการไทย (2.28MB)
- ศัพท์บัญญัติ ไทย - อังกฤษ ฉบับราชบัญฑิตยสถาน(18.89MB)
- โปรแกรมจัดการด้าน การวิจัยการดำเนินงาน (Operations Research) WinQSB(3.72MB)
- โปรแกรมลิขสิทธิ์ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Web:

- TCI ศูนย์อ้างอิงดัชนีวารสารไทย
- TCI รายชื่อวารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
- Impact Factor of International Journa 2009
- อื่นๆ เช่น SCI=Impact Factor
- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
- OR-Net Conference

MISC:

- Battle at Kruger
- Watha's Google Bookmark
- Watha's Directory Download

 

Key word: วฐา มินเสน, watha minsan, wathaminsan

Free Counters from SimpleCount.com

Supported by:
Gtrafficplus and Gendit
Gendit
news download timetable profile web board วฐา มินเสน สนับสนุนงานวิจัย เกี่ยวกับ ระบบสํญญาณไฟจราจร